סכום סדרה חשבונית

בפרק זה נכיר את הנוסחה לחישוב סכום של סדרה חשבונית

שיעורים

08:28 סכום סדרה חשבונית 801 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
14:14 סדרה חשבונית 3 (סכום סדרה) מאת nooptis, הועלה ע"י איתמר בנית
04:58 סכום של סדרה חשבונית מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:21 מבוא לסדרות חשבוניות. (3,4,5) יח״ל מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

05:01 סדרה חשבונית - סכום איברים אחרונים מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
07:01 מציאת נוסחה לאיבר כללי כאשר נתון סכום כללי מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:35 פתרון תרגיל בסדרה חשבונית 5 יח״ל מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית
05:28 סדרות בעיות מציאותית בסדרה חשבונית ותרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
11:16 סדרה חשבונית 2 נעלמים מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית
25:56 סדרה חשבונית -שאלת חזרה למתכונת ולבגרות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
14:18 כיתה י 801 - שיעור 18 ב - סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
05:36 כיתה י 801 - שיעור 18 ג - סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
07:53 כיתה י 801 בגרות קיץ 2013 שיעור 04 סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
12:33 כיתה י 801 - שיעור 05 - מבחן תשע''ב - סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
11:26 כיתה יא 802 - שיעור 03 - מבחן תשעב - סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
08:54 שיעור 03 - בגרות חורף תשעג - סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
05:53 כיתה יא 802 - שיעור 14 ב - סכום סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
11:19 כיתה י 801 - שיעור 13 ד - סכום סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
09:27 מציאת איבר וסכום סדרה / 802 תשע"א חורף מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
10:29 ספרים תלת-ספרתיים המתחלקים ב-7 / 802 תשע"ג חורף מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
12:02 סדרת האיברים הזוגיים / 802 תשע"ב חורף מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:59 סדרה חשבונית - פתרון שאלות מאגר 801 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
05:18 סדרה חשבונית סכום מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
06:14 תרגול סדרה חשבונית סכום מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:16 תרגול סדרה חשבונית סכום 2-א מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:05 תרגול סדרה חשבונית סכום מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
12:02 תרגול סדרה חשבונית סכום מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
11:24 סדרה חשבונית: שתי סדרות סכום n איברים ראשוניים זהה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:34 801 אלגברה: סדרה חשבונית, שאלה 18 מהמאגר מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית
08:20 801 אלגברה: סדרה חשבונית, שאלה 11 מהמאגר מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית
11:41 כיתה יא 806 שיעור 2 - בני - סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
07:14 סדרות חשבוניות איברים שנמחקו מאת פיני ואייל, הועלה ע"י איתמר בנית
05:58 שאלה 5 מיואל גבע עמוד 154 מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
04:01 סכום סדרה חשבונית שאלה 11 מיואל גבע עמוד 154 מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
05:17 סכום סדרה חשבונית שאלה 17 מיואל גבע עמוד 155 מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
06:40 סכום סדרה חשבונית שאלה 13 מיואל גבע עמוד 155 מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
29:19 פתרון תרגילי מאגר סדרה חשבונית שאלון 801 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
09:32 בגרות חורף תשע''ה - סדרה חשבונית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
07:18 סדרה חשבונית - סכום סדרה פתרון מלא - 806/581 מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית
09:58 תרגיל סדרה חשבונית-בעיות מן המציאות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
05:15 סכום סדרה חשבונית-5 יחידות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
09:18 שאלון 805 שאלה 1 - סכום סדרה חשבונית מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
03:33 סכום סדרה חשבונית ומציאת איברים שאלה 2 שאלון 801 מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
06:52 חורף 2018 שאלון 806 שאלה 2 (סדרות) - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
10:05 סכום סדרה חשבונית - 5 יחידות בני גורן מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
08:07 סדרה חשבונית -5 יחידות בני גורן מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
09:31 סדרה חשבונית שאלון 806 פתרון בגרות קיץ מועד א 2014 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
17:16 סדרה חשבונית - כמה איברים חיוביים / שימוש באקסל מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:10 בגרות במתמטיקה 035801, חורף 2012, שאלה 3 מאת Ori Mosenzon, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

05:02 תכונות של נוסחת הסכום - רוני פנחס מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:41 סדרות המקומות הזוגיים והאי זוגיים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:48 ההפרש בין סכום האיברים במקומות הזוגיים לאי-זוגיים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

07:22 גאוס וסכום סדרה חשבונית מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית