סדרה חשבונית -שאלת חזרה למתכונת ולבגרות

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019