סדרות כלליות המוגדרות בעזרת כלל נסיגה

בפרק זה נעסוק בסדרות המוגדרות בעזרת כלל נסיגה ואינן סדרות חשבוניות או הנדסיות.

פתרונות תרגילים

03:31 שאלון 805 קיץ 2017 מועד א שאלה מס 1 מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
07:05 מכינה דף 15 שאלה 5 סדרות נסיגה מאת shir siv, הועלה ע"י איתמר בנית
03:12 סדרת נסיגה - רמה 2 - תרגיל לדוגמא מאת מטיק - יותר ממורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית
09:02 סדרה עם כלל נסיגה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית