סדרת נסיגה - רמה 2 - תרגיל לדוגמא

מאת מטיק - יותר ממורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בספטמבר 2016

להשלים