טכניקת השלמה לריבוע

בפרק זה נשתמש בנוסחה להעלאת סכום שני איברים בריבוע על מנת לפתור משוואות ריבועיות.

שיעורים

15:20 פתרון משוואה ריבועית על ידי השלמה לריבוע מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
13:45 השלמה לריבוע מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

15:33 פתרון משוואה ריבועית ע"י השלמה לריבוע מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
10:08 פתרון משוואה עם השלמה לריבוע מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית