פתרון משוואה ריבועית על ידי השלמה לריבוע

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים