נוסחאות כפל מקוצר

נוסחאות הכפל המקוצר נועדו להקל על פתיחת סוגריים במקרים נפוצים, כגון העלאה של סכום שני איברים בריבוע.