טכניקה אלגברית

במסגרת הפרק של טכניקה אלגברית נכיר שיטות בסיסיות לארגון מחדש של ביטויים אלגבריים.