מציאת קודקוד הפרבולה

בפרק זה נלמד כיצד למצוא את שיעוריו של קודקוד הפרבולה.

שיעורים

16:09 8.3 מציאת מינימום ומקסימום של פרבולה - 3 יחידות מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
02:55 משוואות, פונקציה ריבועית, קודקוד שיעור מס' 7 מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:12 מציאת קודוקוד פרבולה מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית