חקירת פונקציה ריבועית

חקירת פונקציה ריבועית היא תהליך של ניתוח מאפייני הפונקציה על פי ערכיה.