פונקציות ריבועיות

פונקציות ריבועיות הן פונקציות פולינומיות מן המעלה השנייה, כלומר מהצורה:
y=ax^2+bx+c
מבחינה גיאומטרית, פתרונותיה של פונקציה ריבועית יוצרים פרבולה.