נקודות חיתוך של פרבולות עם פונקציות אחרות

בפרק זה נלמד לאתר נקודות חיתוך של פונקציות ריבועיות עם פונקציות שונות.

שיעורים

פתרונות תרגילים

09:34 פתרון שאלה ממתכונת בגרות במתמטיקה שאלון 802 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
12:27 פרבולה וישר - פיתרון לדוגמא מ 801 מאת Ethan Hall, הועלה ע"י איתמר בנית
08:59 שאלון 802 פתרון בחינת מתכונת #2 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
08:43 פתרון משוואה ריבועית בייצוג מכפלה ומשוואת ישר מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:46 השוואה בין פונקציה קווית לפונקציה ריבועית מאת Avishai Schur, הועלה ע"י איתמר בנית