שאלון 802 פתרון בחינת מתכונת #2

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2016

להשלים