נגזרת של פונקציה ריבועית בעזרת חישוב גבול

בפרק זה נראה כיצד ניתן לחשב את הנגזרת של פונקציות ריבועיות בעזרת חישוב גבול.

שיעורים

14:09 מתמטיקה- חשבון דיפרנציאלי: 1. הגדרת הנגזרת מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:31 נגזרות 2 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
16:48 נגזרת של פונקציה מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:09 הגדרת הנגזרת - חדו"א 1 WWW.GOOL.CO.IL מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

14:14 נגזרות 2- גוזרים פונקציות פשוטות מאת nooptis, הועלה ע"י איתמר בנית