חישוב נגזרות באמצעות גבול

כיוון שלא ניתן לחשב באופן ישיר שיפוע של פונקציה שאינה קו ישר, חישוב השיפוע (קצב ההשתנות) נעשה באמצעות גבול - הערך אליו שואף שפיוע בין שתי נקודות על הפונקציה, כאשר המרחק בין הנקודות שואף לאפס.