מציאת נקודות קיצון בפונקציות מכפלה

בפרק זה ניישם את נגזרת פונקציות המכפלה למציאת נקודות קיצון.