נגזרת של מכפלת פונקציות

פרק זה עוסק באופן חישוב הנגזרת של שתי פונקציות פשוטות יותר.