מציאת נקודות קיצון למנה של פונקציות

בפרק זה ניישם את טכניקת גזירת מנת פונקציות למציאת משוואת המשיק.

פתרונות תרגילים

10:44 נגזרת רציונלית פרמטר במכנה עמוד 994 תרגיל 21 מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית
14:13 פונקציות רציונליות-נקודות קיצון | עמוד 31 |דוגמא ב מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
02:22 פונקציות רציונליות - נקודות קיצון | עמוד 32 תרגיל מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:04 פונקציות רציונליות - קיצון | עמוד 59 תרגיל 10 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
15:00 פונקציות רציונליות-נקודות קיצון | עמוד 33 תרגיל 25 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
11:17 פונקציות רציונליות-נקודות קיצון | עמוד 30 |דוגמא א מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:56 פונקציות רציונליות-נקודות קיצון | עמוד 32 תרגיל 18 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:32 פונקציות רציונליות- נקודות קיצון מוחלטות | ע 65 ת3 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:51 פונקציות רציונליות-נקודות קיצון | עמוד 32 תרגיל 13 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
10:58 פונקציות רציונליות - קיצון | עמוד 57 תרגיל 14 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
12:28 פונקציות רציונליות - נקודות קיצון |עמוד 32 תרגיל 2 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
06:32 פונקציות רציונליות-נקודות קיצון | עמוד 33 תרגיל 34 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
06:40 פונקציות רציונליות - קיצון | עמוד 60 תרגיל 20 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:34 תרגיל מציאת נקודת קיצון עם פרמטרים מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
08:11 פתרון תרגיל שאלון 803 פונקציה רציונלית מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
10:50 שאלון 806- שאלה 8 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית