נגזרת של מנת פונקציות

בפרק זה נעסוק באופן החישוב ובימושים של נגזרת של פונקציות שהן מנה בין שתי פונקציות פשוטות יותר.