מציאת משוואת המשיק לפונקציות שורש

בפרק זה ניישם את טכניקת גזירת שורשים למציאת משוואות משיק.

פתרונות תרגילים

06:52 שאלון 803 שאלה 4 - חקירת פונקציית שורש מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
07:10 גזירת פונקציית שורש שיעור 2 תרגול מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
06:09 תרגיל חקירת פונקצית שורש חשבון דיפרנציאלי מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
02:21 פונקציית שורש שימושי הנגזרת תרגול 3 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
03:25 פונקצית שורש שימוש הנגזרת תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
06:18 פונקצית שורש שימוש הנגזרת תרגול2 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
04:35 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 8 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
04:41 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 10 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית