נגזרת של פונקציית שורש

בפרק זה נעסוק באופן החישוב ובשימושים של נגזרת של פונקציות שורש