מציאת משוואת המשיק לפונקציות מורכבות

בפרק זה ניישם את טכניקת הנגזרת של פונקציות מורכבות למציאת משוואת המשיק.