נגזרת של הרכבת פונקציות

בפרק זה נעסור באופן החישוב ובשימושים של פונקציות שהן הרכבה של פונקציות פשוטות יותר.