מציאת נקודות קיצון של פונקציות מורכבות

בפרק זה ניישם את טכניקת גזירת פונקציות מורכבות למציאת נקודות קיצון