מציאת נקודות קיצון לפונקציות המכילות שורשים

בפרק זה נראה כיצד להשתמש בנזגרת כדי למצוא נקודות קיצון של פונקציות אשר בהן שורשים.

פתרונות תרגילים

13:32 בעית קיצון - גרפית | 804 , קיץ 2009 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
14:30 חקירת פונקציה עם שורש-4 יחידות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
03:10 חקירת פונקציית שורש מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
22:19 פונקציית מכפלה עם שורש מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית