חקירת פונקציות מעריכיות

בפרק זה נציג כיצד לחקור פונקציות מעריכיות, כולל איתו נקודות חיתוך עם צירים, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, אסימפטוטות וכיוצ"ב.

שיעורים

04:25 אסימפטוטה של פונקציה מעריכית - הסבר ודוגמאות מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית
06:21 גבולות הפונקציה המעריכית: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
04:04 תחום הגדרה של פונקציה מעריכית מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
08:09 תחומי קעירות ונקודת פיתול מעריכית מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
13:59 אסימפטוטות לפונציה מעריכית חדו"א שאלון 807 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

19:55 מאגר שאלות בסגנון בחינות הבגרות שאלון 582 שאלה 3 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
19:15 מאגר שאלות בסגנון בחינות הבגרות שאלון 582 שאלה 7 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
21:19 מאגר שאלות בסגנון בחינות הבגרות שאלון 582 שאלה 1 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
16:04 בגרות קיץ 2019 מועד א 582 807 שאלה 5 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
04:52 אסימפטוטות - פונקציות מעריכיות | 21 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
10:54 תרגול פונקציה מעריכית מורכבת ו אנליזה כיתה יב מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
13:30 תרגול פונקציה מעריכית מורכבת ג אנליזה כיתה יב מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:20 מציאת תחומים עם פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
12:25 תרגול פונקציה מעריכית מורכבת ט אנליזה כיתה יב מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:33 שאלון 805 קיץ 2017 מועד א שאלה מס 4 מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
20:26 שאלון 807 שאלה 4 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
16:08 שאלון 805 שאלה 4 - פתרון מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
12:31 בסיס טבעי, חקירה מלאה - חלק א | שאלון 805 | תשעד, מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
18:14 חקירת פונקציה מעריכית-יואל גבע 4 יחידות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
14:18 חקירת פונקציה - תרגיל 6 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
09:07 807: בגרות חורף 2017 שאלה 4 – חדו"א מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
17:14 חורף 2012 מבחן 007 שאלה 4 (חקירת חזקות) - ארז כהן מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
07:49 שאלון 807: פתרון בגרות קיץ 2017 מועד א' שאלה 4 מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
05:59 שאלון 807: פתרון בגרות קיץ 2017 מועד ב' שאלה 4 מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
07:59 חקירת פונקציות מעריכיות כולל נקודות פיתול מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
11:20 חורף 2018 שאלון 807 שאלה 4 - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
12:15 חקירת פונקציות מעריכיות עם אסיפטוטה אנכית מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
18:27 807 מועד חורף 2018 תשעח שאלה 4 פונקציה מעריכית מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
15:42 מועד א 2018 קיץ תשעח 807 שאלה 4 פונקציה מעריכית מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
10:42 חקירת פונקציה מעריכית עם שני פרמטרים מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית