פונקציות מעריכיות

בפרק זה נטפל בפונקציות מעריכיות - פונקציות בהן המשתנה מצוי במעריך.