מאגר שאלות בסגנון בחינות הבגרות שאלון 582 שאלה 1

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2019