אינטגרל של פונקציה פולינומית

בפרק זה נעסוק במציאת אינטגרלים של פולינומים שלמים.

שיעורים

14:10 חישוב אינטגרל של פולינום מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
11:57 חישוב השטחים ע"י האינטגרל - התחום המורכב מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י Roman Genkin