חישוב אינטגרל של פולינום

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בינואר 2017

להשלים