באמצעות נגזרת חיצונית ופנימית

בפרק זה נראה כיצד למצוא אינטגרל במקרה של פונקציה מורכבת בה ניתן לזהות את הנגזרת הפנימית והנגזרת החיצונית. פונקצי המהצורה:
F'(u)u'

שיעורים

22:09 אינטגרלים זיהוי הנגזרת הפנימית מכפלה בלבד מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית