אינטגרלים זיהוי הנגזרת הפנימית מכפלה בלבד

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2021