נפח גופי סיבוב

בפרק זה נראה כיצד ניתן לחשב נפח של גופי סיבוב סביב ציר X

פתרונות תרגילים

17:10 בגרות קיץ א 2019 581 806 שאלה 8 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית