בגרות קיץ א 2019 581 806 שאלה 8

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2019