חיתוך של שני מאורעות בלתי תלויים בשיטת העץ

בפרק זה נלמד כיצד להיעזר בעץ הסתברויות לחישוב הסתברות של התרחשות שני מאורעות בלתי תלויים.

שיעורים

06:00 דיאגרמת עץ הסתברות מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
03:21 שאלון 804, סרטון 5, הסבר דיאגרמת עץ מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
18:28 איך פותרים בעיות הסתברות בשיטת העץ? מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:42 שאלון 804 שאלה 3 - משחק הטלת קובייה מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
04:57 הסתברות 3 יחידות לימוד שאלון 802(חלק א) מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:35 פתרון תרגיל מאגר 22 בהסתברות 802 - דיאגרמת עץ מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
06:01 חיתוך ואיחוד בין מאורעות תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
06:59 שאלה 61 מאגר 801 מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
09:40 סרטון 8: דוגמה 4 מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
11:48 דיאגרמת עץ | שאלון 801 עמ' 497 שאלה 6 מאת MY.GEVA - אתר פתרונות וידאו במתמטיקה מבית יואל גבע, הועלה ע"י איתמר בנית