חיתוך מאורעות בלתי תלויים

בפרק זה נעסוק בחיתוך מאורעות בלתי תלויים - מקרים בהם מתרחשים שני מאורעות שונים גם יחד, אשר התרחשותו של אחד אינה משפיעה על ההסתברות להתרחשותו של השני.