חיתוך ואיחוד בין מאורעות תרגול

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2017

להשלים