תמונות ב HTML

תגית img מאפשרת שילוב תמונות בתוך דפי HTML.

מטרות:
הלומדים ידעו לשלב תמונות בתוך דפי HTML.
הלומדים יכירו את תכונות src, alt, height.
הלומדים ידעו להגדיר תמונה כקישור.

שיעורים

06:02 מדריך html חלק ב'- שיעור 6: הוספת תמונה מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:53 תמונות ב HTML מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
04:58 בניית אתרים html - שיעור 9: הוספת תמונה מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
09:15 הוספת תמונה לקובץ HTML מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
07:15 לומדים HTML מהבסיס: שיעור 4 - הוספת תמונות מאת ThePuzzleGuy, הועלה ע"י איתמר בנית
06:08 מדריך HTML - שיעור 5: תמונות מאת Shay Shperber, הועלה ע"י איתמר בנית
11:48 image in html מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
18:07 שילוב תמונות בדף האינטרנט HTML CSS מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
02:49 קורס HTML + CSS - תמונות ותמונות רקע מאת Natan Shalva, הועלה ע"י איתמר בנית
03:09 קורס HTML + CSS - תמונות רקע עם CSS מאת Natan Shalva, הועלה ע"י איתמר בנית
02:49 11.1 קורס HTML + CSS - תמונות ותמונות רקע מאת Natan Shalva, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

06:21 background image part1 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:52 תמונת רקע לקובץ HTML מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית