תמונות ב HTML

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בינואר 2014

0:0 - מבוא
0:15 - תגית img ומיקום שמירת התמונה.
0:55 - תכונת src, מציינת את קובץ התמונה.
1:26 - תכונת alt, מציינת את הטקסט שיוצג במקרה שהתמונה לא נמצאה.
2:00 - תכונת height, קובעת את גובה התמונה.
2:35 - תכונת width, קובעת את רוחב התמונה.
3:00 - הדגמת השפעת תכונת alt.
3:32 - גישה לתמונה שאינה מצויה בתיקיה בה נמצא קובץ ה HTML.
4:00 - שילוב תמונה עם תגיות נוספות: בתוך טבלה וכקישור.