חיתוך של שלושה מאורעות בלתי תלויים

בפרק זה נלמד כיצד לחשב הסתברות ל התרחשות שלושה מאורעות בלתי תלויים.

שיעורים

הסתברות מורכבת של מאורעות בלתי תלויים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

ניסויים

דיאגרמת עץ מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

הסתברות - פיתרון בעיה עם עץ מאת Ethan Hall, הועלה ע"י איתמר בנית
אופן רישום עץ הסתברות עבור שלוש זריקות קוביה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
שאלה בהסתברות מותנית -דיאגרמת עץ מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
פתרון תרגיל 18 ממאגר בגרות בהסתברות - שאלון 802 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
הסתברות פתרון בגרות 581/806 קיץ מועד א 2013 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית