חיתוך של שלושה מאורעות בלתי תלויים

בפרק זה נלמד כיצד לחשב הסתברות ל התרחשות שלושה מאורעות בלתי תלויים.

שיעורים

06:00 הסתברות מורכבת של מאורעות בלתי תלויים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

ניסויים

08:13 דיאגרמת עץ מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:51 הסתברות פתרון בגרות 581/806 קיץ מועד א 2013 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
06:38 שאלה בהסתברות מותנית -דיאגרמת עץ מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
11:11 אופן רישום עץ הסתברות עבור שלוש זריקות קוביה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
14:30 הסתברות - פיתרון בעיה עם עץ מאת Ethan Hall, הועלה ע"י איתמר בנית