אופן רישום עץ הסתברות עבור שלוש זריקות קוביה

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 בפברואר 2017

להשלים