דומיננטיות ורצסיביות

בפרק זה נתאר את ההורשה של תכונה בודדת.

שיעורים

02:04 גנטיקה 101 חלק 4: מה הם פנוטיפים? מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
17:08 תורשה של תכונות כמותיות ורציפות מאת Gilmor Keshet, הועלה ע"י איתמר בנית
04:26 גנטיקה 101 חלק א: מהם גנים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:14 תורשה באפיסטזיס: גן על גן מאת Gilmor Keshet, הועלה ע"י איתמר בנית