תורשה באפיסטזיס: גן על גן

מאת Gilmor Keshet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בנובמבר 2018