פירמידה משולשת

בפרק זה נעסוק בתכונותיה של הפירמידה המשולשת - גוף גיאומטרי בעל 4 קודקודים שכל אחד מהם מחובר בצלעות לשלושת האחרים.

שיעורים

09:00 שאלון 807: טריגונומטריה במרחב – פירמידה ישרה מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
03:02 סרטון מיקום הגובה בפירמידה משולשת ישרה מאת Eyal Perry, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

00:39 פירמידה משולשת מאת ofir aharon, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:02 בגרות חורף 2017 שאלה 2 – גאומטריית המרחב מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
08:27 תרגול זווית בין פאה צדדית לבסיס: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:40 טריגונומטריה במרחב - פירמידה משולשת 4 יחידות מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית