תרגול זווית בין פאה צדדית לבסיס: האתגר 5

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בנובמבר 2017

להשלים