תכונות גופים במרחב

בפרק זה נלמד תכונות בסיסיות של גופים גיאומטריים במרחב (פירמידות, תיבות, מנסרות)