זווית בין ישר למישור

בפרק זה נגדיר כיצד ניתן לחשב זווית בין ישר למישור

שיעורים

04:37 מציאת זוית בין מישורים טריגו במרחב מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
06:03 טריגונומטריה במרחב זוויות בין ישר למישור מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
12:11 טריגונומטריה במרחב מאת Galina Chernyavsky, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

04:11 דוגמאות לזיהוי זוויות בין ישר למישור מאת כתה י"ב 5 יחידות עירוני ה, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:57 עמוד 268 תרגיל 47 - זוויות בין ישר למישור מאת כתה י"ב 5 יחידות עירוני ה, הועלה ע"י איתמר בנית