דוגמאות לזיהוי זוויות בין ישר למישור

מאת כתה י"ב 5 יחידות עירוני ה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בדצמבר 2017

להשלים