עמוד 268 תרגיל 47 - זוויות בין ישר למישור

מאת כתה י"ב 5 יחידות עירוני ה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2017

להשלים