תרגילים במשולשים ישרי זווית

כאו נעסוק בפתרון תרגילים שונים המשלבים משולשים ישרי זווית

פתרונות תרגילים

09:00 משפטים במשולש ישר זווית תרגיל 2 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
06:28 משפטים במשולש ישר זווית תרגיל 1 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
03:27 משפטים במשולש ישר זווית תרגיל 3 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
03:40 משפטים במשולש ישר זווית תרגיל 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית